Kartki / Postcards
z serii One People Story
from the One People Story series

80.00 

80 zł = komplet czterech kartek. W zamówieniu podaj numery wybranych przez Ciebie kartek.

#01 Korzenie
W chwili tworzenia ta fotografia miała znaczenie jedynie estetyczne. Rok później nabrała dla mnie dużo głębszego wymiaru. Bohaterką jest Puszcza Białowieska, zdjęcie zrobiłam w 2015 na kilka miesięcy przed rozpoczęciem masowego wycinania tego lasu. Stała się więc symbolem drzewa powalonego, wyrwanego z korzeniami, usuniętego ze swojego domu. 2015.

#02 Łoś
Łosia spotkałam w Puszczy Białowieskiej, bardzo go lubię. 2015.

#03 Drzewo
Znalezione w okolicy Białowieży. 2015.

#04 Księżyc
Księżycowy krajobraz bynajmniej nie z Księżyca, a z totalnie zachwycającej wyspy Fuerteventura. 2019

#05 Ludzie / Londyn
Ludzie zgromadzeni na tarasie Tate Modern. 2018.

Kartka wydrukowana na matowym kartoniku, w rozmiarze 10 x 10 cm, po rozłożeniu 10 x 20 cm. Front zdobi fotografia, środek pusty z możliwością zapisania, z tyłu: tytuł i kontakt.
Do każdej kartki biała koperta 11 x 11 cm.


80 zł = set of four cards. Please state the four numbers of your chosen cards in your order.

#01 The Roots
The Roots had only aesthetic significance at the time of creation. A year later it took on a much deeper dimension for me. I took the photo in Bialowieza Forest in 2015, a few months before mass felling of this forest have started. So it became a symbol of a fallen tree, pulled out of its roots, removed from its house. 2015.

#02 The Moose
I met The Moose in the Bialowieza Forest. I like him very much. 2015.

#03 The Tree
Found near Białowieża. 2015.

#04 The Moon
The lunar landscape from the totally delightful island of Fuerteventura. 2019.

#05 People / London
People gathered on the terrace of the Tate Modern. 2018.

Card printed on a matt cardboard, size 10 x 10 cm, folded 10 x 20 cm. Front is decorated with a photograph, middle empty for writing, at the back: title and contact.
Each card comes with an 11 x 11 cm white envelope.

Shopping Cart