Plakat / Poster
URBAN YOGA by © Joanna Nowicka Com
#03

105.00 

Joga praktykowana w zgiełku miasta oraz intensywności życia dystansuje od otoczenia, dając odpoczynek i wyciszenie. Przynosi długi życiodajny oddech, spokój umysłu oraz sprawność ciała.
Ten z pozoru wykluczający się miks – joga i miasto – dały początek pomysłowi stworzenia serii plakatów URBAN YOGA by © Joanna Nowicka Com.
Dedykuję tę serię entuzjastom pełnego życia: aktywnego, obfitego, ale w równowadze z harmonią i ciszą.
Fotografia powstała w 2021 roku w Katowicach, przy współpracy z Ewa Lily Yoga Studio.

Fotografia czarno – biała
Format: rozmiar całkowity 50×70 cm, pion, biała ramka z logotypem
Druk na papierze matowym, 160 g
Sprzedawany bez oprawy, w tubie


Yoga practiced in the noise of the city and the intensity of life distances you from your surroundings, giving you rest and calmness. It brings long life-giving breath, peace of mind and fitness to the body.
This seemingly mutually exclusive mix – yoga and the city – gave rise to the idea of creating the series of posters URBAN YOGA by © Joanna Nowicka Com.
I dedicate this series to enthusiasts of a full life: active, abundant, but in balance with harmony and silence.
Photography was created in 2021 in Katowice, Poland, in collaboration with Ewa Lily Yoga Studio.

Black and white photography
Format: full size 50×70 cm, vertical, white frame with logotype
Printed on matt paper, 160 g
Sold unframed, in a tube

Shopping Cart